नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

   समाचार

  • स्थानीय तहहरु बाट गरिने सिफारिस पत्र सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, पाँचथरको अत्यन्त जरुरी सूचना !!! पूरा पढ्नुहोस्
  • घर कायम सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, पाँचथरको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!! पूरा पढ्नुहोस्
  • सडकको जग्गा लगत कट्टा सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, पाँचथरको अत्यन्त जरुरी सूचना !!! पूरा पढ्नुहोस्
  • लिखत र निवेदनको फारमको ढाँचा पूरा पढ्नुहोस्
  • मोही बाँडफाँड सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, पाँचथरको अत्यन्त जरुरी सूचना पूरा पढ्नुहोस्
  • जग्गा किन्न खाेज्ने व्यक्तिहरुलाई सूचना पूरा पढ्नुहोस्

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)