नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

मालपोत कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने / सिफारिस पत्रको नमुना

नगरपालिका र गाउपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरुले मालपोत कार्यालयमा गर्नु पर्ने सिफारिस पत्रको ढाँचाको नमुना डाउनलोड गर्नुहोस ।


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)