नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

मालपोत कार्यालयको अनुरोध / मालपोत कार्यालयमा कारोबार गर्दा जान्नु पर्ने कुराहरु

मालपोत कार्यालय, पाँचथरको अनुरोध
------------------------------------------
१. तपाई मालपोत कार्यालय कुनै काम लिएर जादै हुनुहुन्छ भने;

• आफ्नो सक्कल नागरिकता पत्र,
• राष्ट्रिय परिचय पत्र,
• पासपोर्ट साइजको फोटो,
• सक्कल धनिपुर्जा,
• घर जग्गा लिदाको लिखत,
• हालसाल तिरो तिरेको तिरो रसिद,
• काम अनुसारको आफू बसेको वडाको सिफारिस,
अनिवार्यरुपमा साथमा बोकेर जानुहोस ।

२. मालपोतमा पेश गर्नु पर्ने लिखत फारम र निवेदनहरु सामान्य लेखपढ गर्न सक्नेहरुले भर्न सक्ने गरी तयार गरिएको छ ।

• सरलिकृत निवेद र फारमहरु विभागको www.dolrm.gov.np वेबसाडबाट डाउनलोड गर्नुहोस ।
• फारम भर्न कुनै अलमलमा पर्नु भएको छ भने सहजिकरणको लागि कार्यालयको हेल्पडेक्सबाट सहयोग लिनुहोस ।
• मालपोत कार्यलयबाट सेवा लिदा अपनाउनु पर्ने प्रकृया र चाहिने प्रमाण कागजातको विवरण www.dolrm.gov.np/office/2 वेबसाइडमा हेर्नुहोस ।
• कम्प्यूटर चलाउन जान्नेहरुको लागि लिखत निवेदन भर्ने सुविधाको लागि कम्प्यूटर प्रिन्टर सहितको ”सेवाग्राही कक्ष" बाट आफ्नो कामका लागि चाहिने लिखत निवेदन तयार गर्नुहोस ।
• सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने सेवा ग्राहीहरुले आजै देखि "आफ्नो काम आफै गर्ने बानी बसाल्नुहोस ।

४. तपाई घर जग्गाको हकहस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ भने;

• घर जग्गा दिने ब्यक्तिको श्रीमान वा श्रीमती दुवै मालपोत कार्यालयमा उपस्थित हुनुहोस । 
• अंश दिन बाँकी सगोलमा रहेको घर जग्गा मध्ये घरखर्चको लागि आधा मात्र बिक्रेताले बेच विखन गर्न पाउने हुँदा सवै जग्गाको फाँटवारी लिएर आउनुहोस ।
• आफूले किन्न लागेको जग्गा रोक्का रहेनरहेको, मोही लागेको नलागेको, नक्सा अनुसार क्षेत्रफलभए नभएको र हकवाला भए नभएको एकिन गरेर मात्र खरिद गर्नुहोस ।
• आफूले किन्न लागेको जग्गाको थैली अंक जतिमा किन्नु भएको छ त्यति नै राख्नुहोस ।

५. मालपोत कार्यालयमा हुने सवै कारोबारहरु डिजिटल अनलाईन कम्प्यूटर प्रणालीबाट हुने हुँदा

• तपाईहरुको घर जग्गाको विवरण केन्द्रिय सर्भरमा राखिने हुँदा हुन सक्ने दैवि प्रकोप जस्ता दुर्घटाबाट सुरक्षित भएको छ ।
• लाग्ने रजिष्ट्रसेन दस्तुर, पूँजीगत लाभकर तथा अन्य सेवा शुल्क स्वचालितरुपमा गणना गरिने हुँदा राजश्व गणनामा सहजता तथा पारदर्शि भएको छ ।
• लिने र दिने ब्यक्तिको औँठाछाप¸ दस्तखत तथा फोटो विद्युतीय उपकरणहरुबाट राखिने हुँदा किर्ते जालसाझी कारोवारबाट घर जग्गा सुरक्षित भएको छ ।
त्यसैले,
मालपोत कार्यालयमा गई आफ्नो फोटो, औठा छाप र दस्तखत समावेश गराइ घर जग्गाको विवरणहरुअनलाइन कम्प्यूटर प्रणालिमा अध्यावधिक गराउनुहोस,
र,
तपाईको घर जग्गाको विवरण सुरिक्षत गर्न कार्यालयलाई सहयोग गर्नुहोसअनि आफू पनि ढुक्क रहनुहोस ।

६. घर जग्गा सम्वन्धित कुनै जानकारी चाहिएमा कार्यालयको फोन ०२४-५२०१९६, कार्यालय प्रमुखको मोवाइल ९८५२६८४१९६ र सूचना अधिकारीको मोवाइल ९८५२६८४१९७ मा सम्पर्क गर्नुहोस

जनचेतनाका लागि 
रेडियो मितेरी, पाँचथर (फिदिम)

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)