नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

कार्यालय संरचना / दरवन्दी तालिका

क्र.स.

दरवन्दी विवरण

जना

कैफियत

मालपोत अधिकृत

रिक्त

नायव सुब्बा

४ रिक्त

लेखापाल

रिक्त

कम्प्यूटर अपरेटर

करार पदपुर्ति

खरिदार

पदपुर्ति

कार्यालय सहयोगी

करार पदपूर्ति

 

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)