नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

कार्यालय संरचना / दरवन्दी तालिका

क्र.स.

दरवन्दी विवरण

जना

कैफियत

मालपोत अधिकृत

रिक्त

नायव सुब्बा

 पुर्ति

लेखापाल

पुर्ति

कम्प्यूटर अपरेटर

करार पदपुर्ति

खरिदार

पदपुर्ति

कार्यालय सहयोगी

करार पदपूर्ति

 

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)