नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

बार्षिक प्रगति विवरण / आ.ब. २०७६/०७७ को बार्षिक प्रगति विवरण

आ.ब. २०७४/०७५ को बार्षिक प्रगति विवरण


मालपोत कार्यालय पाँचथरको आ.ब. २०७६/०७७ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)