नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

कार्यालय संरचना / कार्यालय प्रमुखको विवरण

कार्यालय प्रमुखहरु

क्र.स.

कार्यालय प्रमुखको नाम

पद

अवधि

देखि

सम्म

श्री महेश्वर बहादुर श्रेष्ठ

खरिदार

०२२।७।२९

 

श्री विष्णु बहादुर खत्री

का.मु. खरिदार

 

 

श्री गोपाल प्रसाद जोशी

का.मु. खरिदार

 

 

श्री लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा

का.मु. खरिदार

 

 

श्री गणेश बहादुर थेच्मी

खरिदार

 

 

श्री भुवान सिं कार्की

का.मु. शाखा अ.

 

 

श्री गणेश प्रसाद पाण्डे

शाखा अधिकृत

 

 

श्री गणेश प्रसाद रिजाल

मालपोत अधिकृत

 

 

श्री गोपाल प्रसाद श्रेष्ठ

मालपोत अधिकृत

२०३७

०३९।६।२६

१०

श्री ध्रुब प्रसाद वाग्ले

मालपोत अधिकृत

०३९।८।२३

०४१।२।३

११

श्री गणेश कुमार खत्री

मालपोत अधिकृत

०४१।२।४

०४२।७।२५

१२

श्री ब्रजनाथ पौडेल

का.मु. मालपोत अ.

 

 

१३

श्री प्रेम प्रसाद ओली

का.मु. मालपोत अ.

०४३।१२।२९

२०४४।२।४

१४

श्री तारानाथ घिमिरे

मालपोत अधिकृत

०४४।२।१५

०४५।१।२८

१५

श्री जगजिवन गौतम

मालपोत अधिकृत

०४५।३।१०

०४७।४।३०

१६

श्री राजकुमार श्रेष्ठ

मालपोत अधिकृत

०४७।५।२

०४७।१०।१

१७

श्री तारानाथ सुवेदी

मालपोत अधिकृत

०४७।१०।३

०५०।३।३

१८

श्री देवराज उपाध्याय

का.मु. मालपोत अ.

०५०।४।३

०५२।५।१७

१९

श्री किरण कुमार भट्टराई

मालपोत अधिकृत

०५२।५।१८

०५२।९।२३

२०

श्री तिर्थ प्रसाद श्रेष्ठ

का.मु. मालपोत अ.

०५२।१०।१

०५४।५।२२

२१

श्री विनोद प्रसाद पोखरेल

का.मु. मालपोत अ.

०५४।६।७

०५४।९।१

२२

श्री लुम्ब प्रसाद सिवाकोटी

मालपोत अधिकृत

०५५।९।२

०५७।११।२५

२३

श्री गणेश चापागाई

का.मु. मालपोत अ.

०५७।११।२६

०५७।१२।८

२४

श्री पुष्पराज संग्रौला

का.मु. मालपोत अ.

०५७।१२।९

०५८।२।३०

२५

श्री पुष्पमणी पोखरेल

मालपोत अधिकृत

०५८।२।३१

०६०।२।२६

२६

श्री मदनकृष्ण उप्रेती

मालपोत अधिकृत

०६०।३।८

०६१।२।३२

२७

श्री भिमदर्शन ढुंगाना

का.मु. मालपोत अ.

०६१।३।१

०६१।६।२१

२८

श्री बद्रीराज एकतिनहाङ

कार्यालय प्रमुख

०६१।८।११

०६३।३।९

२९

श्री लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई

कार्यालय प्रमुख

०६३।७।५

०६३।११।१३

३०

श्री दिनेश कुमार तिम्सिना

मालपोत अधिकृत

०६३।११।१४

०६५।११।१३

३१

श्री गम बहादुर थापा

कार्यालय प्रमुख

०६५।१२।२८

०६७।५।१३

३२

श्री देउमान कन्दङवा

कार्यालय प्रमुख

०६७।२।१०

०६७।२।२०

३३

श्री खगेन्द प्रसाद गौतम

मालपोत अधिकृत

०६७।५।१४

०६९।५।१४

३४

श्री केशव प्रसाद नेउपाने

मालपोत अधिकृत

०६९।५।२१

०७३।७।१०

३५

श्री गणेश कुमार खड्का

मालपोत अधिकृत

०७३।७।२२

०७५।६।२६

३६

श्री बाबुराम पाेखरेल

कार्यालय प्रमुख

०७५।७।५

हालसम्म

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)