नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

लेखापढी ब्यवसायी / लेखापढी ब्यवसायीको नामावली

मालपोत कार्यलय पाँचथरमा लेखापढी गर्ने ब्यवसायिहरुको विवरण :

सि.नं.

लेखापढीको विवरण

फोटो

 नाम : निर्भिक लावती
 ठेगाना : कुम्मायक - १ पाँचथर
 लेखापढी इजाजत नं. ११८
 स्थायी लेखा नं. ६०५०५९६५
 सम्पर्क मोवाइल नं. ९८४२६६२८०३
                             ९८१४०४९०७३

 नाम : ज्ञान बहादुर दाहाल
 ठेगाना : फिदिम - १ पाँचथर
 लेखापढी इजाजत नं. ६२
 स्थायी लेखा नं. ३०१७६९३७८
 सम्पर्क मोवाइल नं. ९८४२६३७९७१

 नाम : मदन कुमार शेर्मा
 ठेगाना : फिदिम - १ पाँचथर
 लेखापढी इजाजत नं. १०३
 स्थायी लेखा नं. ६०००८००७३
 सम्पर्क मोवाइल नं. ९८०६०५०१८८

 नाम : कल्पना अाङदाम्बे शेर्मा
 ठेगाना : फिदिम - १ पाँचथर
 लेखापढी इजाजत नं. १११
 स्थायी लेखा नं. 
 सम्पर्क मोवाइल नं.९८४२६६२८०३

 नाम : हेम कुमार रिजाल
 ठेगाना : हिलियाङ - ७ पाँचथर
 लेखापढी इजाजत नं. १४०
 स्थायी लेखा नं. 
 सम्पर्क मोवाइल नं.९८४२६६४८५७

 नाम : भिम बहादुर यवा
 ठेगाना : हिलियाङ- १ पाँचथर
 लेखापढी इजाजत नं. ३०
 स्थायी लेखा नं. ३०५०३१०७७
 सम्पर्क मोवाइल नं.९८१४९०७१६१

 नाम : रेशा रिजाल
 ठेगाना : फिदिम - १ पाँचथर
 लेखापढी इजाजत नं. ३५१
 स्थायी लेखा नं. 
 सम्पर्क फोन नं. ९८४२६६१२२८

 नाम : राजकुमार सम्बाहाम्फे
 ठेगाना : फिदिम न.पा. १ पाँचथर
 लेखापढी इजाजत नं. २
 स्थायी लेखा नं. 
 सम्पर्क फोन नं. ०२४ ५२०३३६

नाम : चन्द्रजित लिङदेन
 ठेगाना : फिदिम न.पा.१ पाँचथर
 लेखापढी इजाजत नं. ३९
 स्थायी लेखा नं. 
 सम्पर्क मोवाइल नं.९८६२६०३९२२
 

१०

नाम : देवेन्द्र वास्काेटा
 ठेगाना : फिदिम  न.पा. २ पाँचथर
 लेखापढी इजाजत नं. 
 स्थायी लेखा नं. 
 सम्पर्क मोवाइल नं.९८६२६०३९२२

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)