नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

जग्गा मापक इकाई / जग्गा मापक इकाई

जग्गा जमिनको कारोबार गर्दा त्यसको क्षेत्रफल मापन अनिवार्य हुन्छ । वर्गफिट वा वर्गमिटर जग्गा मापनको सर्वमान्य इकाई हो । तर स्थानपिच्छे जमिनको क्षेत्रफल नाप्ने तरिका वा इकाई फरक हुन सक्छ । नेपालमा प्रायः जग्गाको क्षेत्रफल तराईमा एउटा र पहाडी भेगमा अर्को मानक इकाईमा नाप्ने गरिन्छ । तराईमा क्रमशः कनुवा, धुर, कठ्ठा र बिघामा जग्गा नापिन्छ । त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा दाम, पैसा, आना र रोपनी जग्गा मापन गरिने आधारभूत इकाईको रूपमा चलिआएका छन् । यी इकाईलाई तल दिइएको तालिकाका आधारमा विश्वव्यापी सर्वमान्य इकाई (वर्गफिट वा वर्गमिटर) सँग रूपान्तरण गरेर जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफल कति हुन्छ वा कसरी नापिन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नापी विभागले हाल नापी हुँने जग्गाको क्षेत्रफल नेपाल अधिराज्य भरी एकरुपता हुने गरी जग्गाको क्षेत्रफल बर्गमिटरमा दिने ब्यवस्था गरेको छ ।

क्षेत्रफल रूपान्तर तालिका

१ बिघा

२० कठ्ठा

६७७२.६३ ब.मि.

७२९०० ब.फि.

१३.३१ रोपनी

१ कठ्ठा

२० धुर

३३८.६३ ब.मि.

३६४५ ब.फि.

१०.६५ अाना

१ धुर

२० कनुवा

१६.९३ ब.मि.

१८२.२५ ब.फि.

२.१३ पैसा

१ कनुवा

-

 ९.११ ब.मि.

०.८५ ब.फि

-

१ रोपनी

१६ अाना

५०८.७२ ब.मि.

५४७६ ब.फि.

६४ पैसा र २५६ दाम

१ अाना

४ पैसा

३१.८० ब.मि.

३४२.२५ ब.फि.

४ दाम

१ पैसा

४ दाम

७.९५ ब.मि.

८५.५६ ब.फि.

-

१ दाम

-

१.९९ ब.मि.

२१.३९ ब.फि.

-

१ हेक्टर

-

 १०७६३४.५४ ब.मि.

१०००० ब.फि.

-

१ रोपनी = १.५०२३ कठ्ठा            १ बिघा = १३.३१२६ रोपनी १ धुर = २.१२९६ पैसा     १ आना = १.८७७७ धुर

१ हेक्टर = २.४७११ एकर            १ कठ्ठा = १०.६५ अाना

 

    इकाई

    वर्गफिट

    वर्गमिटर

    १ दाम

    २१.३९

    १.९९

    १ पैसा (४ दाम)

    ८५.५६

    ७.९५

    १ अाना (४ पैसा)

    ३४२.२५

    ३१.७९

    १ राेपनी (१६ अाना)

    ५४७६

    ५०८.७४

 

    इकाई

    वर्गफिट

    वर्गमिटर

   १ वर्ग यार्ड

   ९

   ०.८३६१

   १ कुनुवा

   ९.११

   ०.८५

   १ धुर (२० कुनुवा)

    १८२.२५

    १६.९३

   १ कठ्ठा (२० धुर)

    ३६४५

    ३३८.६३

   १ बिघा (२० कठ्ठा)

    ७२९००

    ६७७२.६३

   १ एकर

    ४३५६०

    ४०४६.८६

    १ हेक्टर

    १०७६३४.५४

    १००००

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)