नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

सूचनाको हक सम्वन्धी अग्रसरात्मक प्रकाशन / सूचनाको हक सम्वन्धी अग्रसरात्मक प्रकाशन

सूचनाको हक सम्वन्धी अग्रसरात्मक प्रकाशन


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)