नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

स्थानीय तहहरु बाट गरिने सिफारिस पत्र सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, पाँचथरको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!  विषय: सिफारिस पत्र सम्बन्धमा ।

श्री फिदिम नगरपालिका,

फिदिम, पाँचथर ।

श्री मिक्लाजुङ गाउँपालिका,

रवि, पाँचथर ।

श्री याङवरक गाउँपालिका,

 थर्पु, पाँचथर ।

श्री हिलिहाङ गाउँपालिका,

पञ्चमि, पाँचथर ।

श्री फालेलुङ गाउँपालिका,

ममेङ, पाँचथर ।

श्री कुम्मायक गाउँपालिका,

यासोक, पाँचथर ।

तुम्बेवा गाउँपालिका, मौवा,

पाँचथर ।

     उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि गरिने वडा कार्यालयको सिफारिसमा अनावश्यक केरमेट, थप घट,  घर तथा बाटो भएको भनी गरिएको सिफारिसमा अगाडी न थपि नभएको बनाउने, सिफारिस पत्रमा नोट या पुनश्च लेखि थप गर्ने, खालि लेटर प्याडमा अनाधिकृत व्यक्तिले विवरण लेख्ने र लिखत पारित गर्दा राजश्व कम गराउन घर नभएको बाटो नभएको र सोही जग्गाको मुल्याङ्कन माग गर्दा घर बाटो भएको भनी एउटै जग्गाको दोहोरो सिफारिस देखिन आएकाले तहाँ वडा कार्यालय बाट सिफारिस गरी पठाउँदा स्पस्ट विवरण खुलाइ केरमेट र थप घट नगरि पठाउने व्यवस्थाको लागि त्यस गा.पा./ न.पा. का सवै वडामा पत्राचार तथा जानकारी गराई दिनहुन अनुरोध छ ।

 

                                                   


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)