नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

सडकको जग्गा लगत कट्टा सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, पाँचथरको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!श्री फिदिम नगरपालिका, फिदिम, पाँचथर ।

श्री मिक्लाजुङ गाउँपालिका, रवि, पाँचथर ।

श्री याङवरक गाउँपालिका, थर्पु, पाँचथर ।

श्री हिलिहाङ गाउँपालिका, पञ्चमि, पाँचथर ।

श्री फालेलुङ गाउँपालिका, ममेङ, पाँचथर ।

श्री कुम्मायक गाउँपालिका, यासोक, पाँचथर ।

तुम्बेवा गाउँपालिका, मौवा, पाँचथर ।

   उपरोक्त सम्बन्धमा त्यस स्थानीय तहको गठन पुर्व र गठन पश्चात निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका सडक तथा सडकमा पर्ने सार्वजनीक जग्गाको अभिलेखिकरण नहुँदा सार्वजनीक जग्गाको संरक्षण नहुने, सार्वजनीक जग्गाको अतिक्रमण हुन सक्ने, सडक लगायत सार्वजनीक जग्गा व्यक्तीको नीजि जग्गामा पर्ने, राज्यको राजस्व सङकलनमा कमि आउने जस्ता समस्याहरु आउने गरेको हुनाले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको लागि तपशिल बमोजिमका कार्यहरु गर्न गराउनुहुन अनुरोध छ ।

तपशिल:

‍(क)निर्माण गरिएका सडकको जग्गा एकिन हुने गरी नक्सामा रेखाङ्कन गर्ने  ।

(ख)लगत ईस्टिमेट गर्दाका बखतनै सडकको मापदण्ड बमोजिम सडकले चर्चिने जग्गाको विवरण तयार गरी निर्माण कार्य सँगसगै नेपाल सरकारको नाममा सडकको जग्गा लगत कट्टा हुने व्यवस्था मिलाउने ।

(ग)निर्माण भइसकेका सडकको नक्साङकन सहित सडकले चर्चेको जग्गाको विवरण तयार गरी नेपाल सरकारको नाममा सडकको जग्गा लगत कट्टा हुने व्यवस्था मिलाउने ।

(घ) सडकको जग्गा लगत कट्टाको काम सम्बन्धित व्यक्ति, स्थानिय सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि सवैको समन्वय र सहकार्यमा गर्ने ।

 


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)