नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

घर कायम सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, पाँचथरको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!!विषय: घर कायम सम्बन्धमा ।

श्री फिदिम नगरपालिका,

फिदिम, पाँचथर ।

श्री मिक्लाजुङ गाउँपालिका,

रवि, पाँचथर ।

श्री याङवरक गाउँपालिका,

 थर्पु, पाँचथर ।

श्री हिलिहाङ गाउँपालिका,

पञ्चमि, पाँचथर ।

श्री फालेलुङ गाउँपालिका,

ममेङ, पाँचथर ।

श्री कुम्मायक गाउँपालिका,

यासोक, पाँचथर ।

तुम्बेवा गाउँपालिका, मौवा,

पाँचथर ।

 

   उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयमा जग्गा धनि प्रमाणपुर्जा श्रेष्तामा घर कायम गर्ने प्रयोजनको निम्ति तहाँ कार्यालय मार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुरुप गाउँपालिका स्थापना हुनु अगावै बनेका घरहरुको अभिलेखिकरण गरी सोको प्रमाण पत्र र गाउँपालिका स्थापना पश्चात बन्ने घरको नियामानुसार नक्सा पास गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन को आधारमा वडा कार्यालयको सिफारिस अनुरुप मिति २०७६ साल कार्तिक १ गते देखि घर कायमको प्रक्रिया तय भएको हुँदा सोहि अनुसार घर कायमको सिफारिस गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ ।

 


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)