नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

मोही बाँडफाँड सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, पाँचथरको अत्यन्त जरुरी सूचनामालपोत कार्यालय, पाँचथरको अत्यन्त जरुरी सूचना
--------------------------------------------------------
मिति २०७६ साल भाद्र ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मोही लागेको जग्गा, जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दिने म्याद सूचना प्रकाशित भएको मितिले ६ महिना र परेका निवेदनको कारवाही टुङ्गो लागाई सक्नु पर्ने अवधि एक बर्ष थप भएकोले यस अघि निवेदन दिन छुटेका जग्गावाल र मोहीले निम्न कागजात सँम्लग्न राखी यथाशिघ्र निवेदन दिन हुन र यस अघि निवेदन दिई कारवाही टुङ्गो नलागेका जग्गावाल र मोहीले यथाशिघ्र मालपोत कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन जानकारी गाराईन्छ ।

सँम्लग्न गर्नु पर्ने कागजातहरुः-
––––––––––––––––––

१. जग्गा धनिपुर्जाको प्रतिलिपी
२. मोहीको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
३. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
४. मोहीले जग्गा कमाएको नकमाएको किटानी वडा मुचुल्का र सिफारिस
५. मोहीले जग्गावालालाई बाली बुझाएको भरपाई
६. अन्य आवश्यक कागजातहरु

थप जानकारीको लागि यस कार्यालयको टेलिफोन ०२४-४२०१९६ कार्यालय प्रमुखको मोवाइल नं. ९८५२६८४१९६ र सूचना अधिकारीको मोवाइल नं. ९८५२६८४१९७ मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।

मालपोत कार्यालय
पाँचथर, फिदिम

 


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)