नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

उदेश्य

  • जनताको सेवा, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न भू―अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरी जग्गाधनी तथा मोहीको  अचल संपत्ति र हककाे संरक्षण गर्ने।

  • भूमि  प्रशासन सम्बद्ध कार्यहरूलाई सेवामुखी एवम् सूचनामूलक बनाइ सम्पादन गर्ने।

  • भू―राजस्व परिचालन गर्न सहयोग पुर्‍याउने।

  • आधुनिक, विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक भू―सूचना प्रणालीलाइ कार्यान्वयन गर्ने।

  • सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाहरूकाे अभिलेखिकरण गरि संरक्षण गर्ने ।

  • भूमि सम्वन्धि प्रचलित नीति, एेन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरू र विभागिय निर्देशनहरूलाइ कार्यान्वयन गर्ने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)